Desítky let trvající úkol vybudovat pokojový uzavřený ekosystém

5 duben 2019

Na počátku dubna oslavil pilotní projekt MELiSSA při Barcelonské univerzitě deset let trvání demonstračního provozu technologií určených k recyklaci odpadu vznikajícího během kosmických misí a jeho proměnu na vzduch, vodu a jídlo.

S tím, jak se budou kosmonauti vydávat do vzdálenějších končin naší Sluneční soustavy, bude nezbytné co nejvíce snížit závislost na zásobách dodaných ze Země. ESA proto s partnery pracuje na vytvoření uzavřeného systému, který bude přetvářet oxid uhličitý, moč a organickou hmotu do podoby čistého vzduchu, vody a jídla – a to téměř donekonečna. Systém je označovaný jako MELiSSA.

Systém MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) je rozčleněný do množství různých modulů. Každý modul řeší jeden z aspektů přeměny nechtěných molekul do těch, které lidské tělo potřebuje k přežití.

Například na Zemi stromy, řasy nebo rostliny přeměňují vydechovaný oxid uhličitý na kyslík, který zpětně potřebujeme k dýchání. MELiSSA čerpá inspiraci z těchto typů přírodních procesů, mechanických filtrů a bioreaktorů plných bakterií nebo řas. Cílem je vyvinout systém schopný v průběhu kosmického letu dodat plnohodnotné jídlo, pitnou vodu a čistý vzduch.

...
Systém MELiSSAAccess the image

Na pilotní farmě ve španělské Barceloně jsou vytvořené a testované moduly s cílem ověřit každý krok z této uzavřené smyčky. Jakmile jeden z prvků systému pracuje tak, jak je potřeba, může být zkombinovaný do dalšího kroku a předat molekuly kapalné, pevné nebo plynné podobě do další stanice.

„Na tomto systému pracujeme třicet let a každým rokem se dostáváme blíže a blíže,“ uvádí vedoucí projektu MELiSSA v ESA Christophe Lasseur. „V průběhu let jsme demonstrovali robustní a efektivní způsob přenosu oxidu uhličitého vznikajícího v kabině pro posádku do podoby kyslíku a poživatelné biomasy. Nyní jsme dosáhli zásadního průlomu také v transformaci odpadů obsahujících dusík na hnojivo pro rostliny a řasy.“

...
Oceány a pevnina – Pyrenejský poloostrov při pohledu z vesmíruAccess the image

„V zásadě se snažíme duplikovat hlavně funkce zemského ekosystému. Ovšem bez mohutné atmosféry, oceánu a zásob půdy.“

Pilotní farma se rozkládá na ploše jen o něco větší než 200 metrů čtverečních, což je zhruba plocha dvou městských bytů.

Aby bylo možné prokázat funkčnost systému, je věnována velká péče zajištění podobné vzduchotěsnosti testovacího provozu jako v případě Mezinárodní kosmické stanice. A aby bylo zabráněno kontaminaci, byl objekt postavený na nejvyšší existující izolační úrovni.

...
Mikrořasy při práciAccess the image

Christophe Lasseur uvádí, že dalším krokem je zapojení velkých rostlin, práce na produkci potravin a využití oxidu uhličitého z organického odpadu. Mezitím projektový tým MELiSSA demonstroval využití prvků systému přímo ve vesmíru.

V prosinci 2017 fotobioreaktor ArtemISS na palubě Mezinárodní kosmické stanice potvrdil, že bioreaktor s řasami může vytvářet kyslík z oxidu uhličitého – a může být i vysoce odolný vůči radiaci. Experiment Nitrimel realizovaný na ruské družici zase demonstroval, že bakterie vystavené radiaci během kosmického letu fungují stejně dobře, jako na Zemi. To prokázalo správnost zvolené cesty.

Ohodnotit

  • Currently 5 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 5/5 (3 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Zhlédnutí

56