Ühine visioon tugevdab Euroopa kosmosestrateegiat

17 november 2017

Kolm aastakümmet kestnud koostöö jooksul on Euroopa Kosmoseagentuur ja Eumetsat tegutsenud selle nimel, et Euroopa oleks Maa kaugseire valdkonnas liidripositsioonil. 

Jagades jätkuvalt ühist visiooni, allkirjastasid need kaks organisatsiooni seisukoha, mis tugevdab Euroopa positsiooni meteoroloogia ja kliimauuringute alal ning mis aitab tagada Copernicuse programmi tulevikku.

Tänu ESA ja Eumetsati pikka aega kestnud koostööle on Euroopal on oma meteoroloogiliste satelliitide võrgustik nii geostatsionaarsel orbiidil 36 000 km kõrgusel ekvaatori kohal kui polaarsel orbiidil. Tänu erinevatele orbiitidele pakuvad need kaks satelliiditüüpi elutähtsat infot ilma ennustamiseks ning kliimamuutuste mõistmiseks.

Lisaks on mõlemal organisatsioonil võtmeroll Euroopa Komisjoni Copernicuse keskkonnauuringute programmis, kus ESA arendab Sentineli satelliite, mis moodustavad jälgimisvõrgustiku tuuma. Eumetsat kasutab ja edastab nende missioonide andmeid.

Seisukoht, mida allkirjastasid ESA peadirektor Jan Wörner ja Eumetsati peadirektor Alain Ratier Euroopa Kosmosenädalal Tallinnas, sätestab organisatsioonide koostöö jätkumise ning ühised tulevikueesmärgid.

Jan Wörner kinnitas: „Me oleme teinud Eumetsatiga koostööd 1980. aastatest alates, et tagada meteoroloogia jaoks kvaliteetsed satelliidiandmed. Me oleme ehitanud esimese ja teise põlvkonna satelliidid Meteosati geostatsionaarsete missioonide jaoks ning polaarsel orbiidil asuvad MetOp’i satelliidid, mida opereerib Eumetsat.

Meie edasises koostöös fokuseerume nüüd jätkutegevustele - Meteosati satelliitide kolmandale põlvkonnale ning MetOp’i teisele põlvkonnale. Mõlemaid satelliite on edasi arendatud, et kindlustada järgnevateks aastakümneteks elutähtis info globaalse ilmaprognoosi ja kliimauuringute jaoks.

Olles osa Euroopa ühise kosmose filosoofiast, on allkirjastatud seisukoht meie jätkuva pühendumise deklaratsioon, et kindlustada Euroopa strateegia elluviimist kosmoses. Meteosati kolmas põlvkond sisaldab kuut satelliiti, mis töötavad paaris: neli pildistavad ilmasüsteeme nähtaval lainepikkusel ning kaks kasutavad infrapuna-kaardistusseadmeid.

MetOp’i teine põlvkond sisaldab samuti kuut satelliiti, mis töötavad paaris: A-tüüp kannab optilisi instrumente, samas kui B-tüüp fokuseerub mikrolainesensoritele. Copernicuse Sentinel-5 satelliitidele paigutatakse A-tüüpi instrumendid.

...
MetOp satellites in orbitJuurdepääs pildile

Kokkulepe rõhutab kosmosepõhise andmestiku tähtsust Euroopa majandusele ja konkurentsivõimele. Lisaks suurendab see Euroopa autonoomiat turvalisuse alal, riigikaitses, kliimauuringutes ja looduskatastroofide haldamisel.

Alain Ratier lisas: „Meie koostöö loob meteoroloogiliste satelliitide süsteemid, millel on suur mõju ilmaennustustele ning mis seetõttu toovad Euroopa Liidule sotsiaalmajanduslikku kasu rohkem kui 5 miljardi euro eesti aastas. See on alus meie koostöö laiendamiseks atmosfääri koostise ja ookeanide uurimiseks Copernicuse programmis koos Euroopa Komisjoniga.

Euroopa Komisjoni Copernicuse programmi jaoks püüavad ESA ja Eumetsat tagada uut standardit õhukvaliteedi prognoosimiseks Sentinel-4 ja Sentinel-5 missioonidel, tänu millele oleks võimalik Euroopas paremini kaitsta inimeste tervist.

Praeguse Sentinel-3 ja tulevase Sentinel-6 missiooniga, mida opereerib Eumetsat, plaanitakse tugevdada operatiivset okeanograafiat (mereseisundi mõõtmine, hindamine ja prognoosimine lühiajalises ajaskaalas - toim) ning Pariisi kliimaleppe valguses praeguse 25-aastase kliimamõõtmiste perioodi pikendamist veel kümne aasta võrra.

Lisaks koordineerivad mõlemad organisatsioonid oma jõupingutusi, et parandada Copernicuse andmete kättesaadavust ning kasutajamugavust, et luua uusi äri- ja innovatsioonivõimalusi.

ESA ja Eumetsat koos Euroopa Komisjoniga viivad ellu ka plaanid, mis puudutavad täiendavate Sentineli satelliitide üleslennutamist, et uurida ookeane ja atmosfääri, eriti aga süsihappegaasi taset.

Allikas: ESA

Hinda

  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Vaatamisi

376