Polska polityka kosmiczna

Kierunki polskiej polityki kosmicznej

W 2012 roku Rada Ministrów określiła kierunki polskiej polityki kosmicznej. Jej cele strategiczne to:

 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawansowanych technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo–rozwojowym i przedsiębiorstwami,
 • Zwiększanie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i infrastruktury,
 • Zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów oraz rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach,

Dążąc do realizacji tych celów Polska przystąpiła w listopadzie 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Równocześnie podejmowane są działania służące zwiększeniu polskiego zaangażowania w programy kosmiczne Unii Europejskiej, Eumetsatu oraz Europejskiej Agencji Obrony. W następnej kolejności rozważane jest uruchomienie krajowego programu kosmicznego.

Priorytety polskiej kosmicznej polityki przemysłowej

 1. Wsparcie rozwoju kompetencji polskiego sektora kosmicznego w zakresie budowy małych satelitów,
 2. Budowa kompetencji polskich jednostek w obszarze technologii satelitarnych w ramach programów opcjonalnych ESA,
 3. Wsparcie polskich przedsiębiorców w uzyskiwaniu kontraktów w ramach programów opcjonalnych ESA współfinansowanych ze środków innych organizacji (w tym unijnych tj. programy Galileo, EGNOS, Copernicus oraz EUMETSAT),
 4. Budowa satelity obserwacyjnego w ramach strategicznego programu NCiBR,
 5. Zwiększanie wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb administracji publicznej.

Kto prowadzi sprawy kosmiczne w Polsce?

Ministerstwo Rozwoju jest koordynatorem działań w obszarze polskiej polityki kosmicznej, reprezentuje Polskę w Europejskiej Agencji Kosmicznej i w instytucjach Unii Europejskiej.

www.mr.gov.pl/ 
+48 (22) 693 56 06

Najważniejsze decyzje wpływające na rozwój polskiego sektora kosmicznego podejmuje Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce powołany w listopadzie 2012 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczącą Zespołu jest Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.  Zespół koordynuje działania administracji rządowej w obszarze działalności kosmicznej i podejmuje kluczowe decyzje, w tym o charakterze finansowym.

W skład Zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z resortów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Finansów, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Środowiska, Infrastruktury i Budownictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Energii. Członkami Zespołu są  również prezesi Polskiej Agencji Kosmicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w zakresie zadań którego znajdują się sprawy wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju sektora kosmicznego. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - pełni rolę punktu kontaktowego dla przedsiębiorców zainteresowanych działalnością kosmiczną w Polsce.

www.parp.gov.pl, www.tk.parp.gov.pl | +48 (22) 432 89 91

Polska Agencja Kosmiczna POLSA - realizuje ustawowo określone zadania w zakresie wspierania polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.
http://www.polsa.gov.pl | +48 58 500 87 60
  
Zespół Parlamentarny ds. Przestrzeni Kosmicznej - podejmuje działania legislacyjne na poziomie Sejmu i Senatu związane z działalnością kosmiczną. Przedstawiciel Zespołu Parlamentarnego pełni funkcję polskiego delegata do Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Przestrzeni Kosmicznej (EISC). W 2012 roku Zespół był gospodarzem i organizatorem Konferencji EISC w Polsce.

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/deleginna?OpenAgent&42&PL | +48 (22) 694 15 47

Oceń to

 • Currently 4.5 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 4.4/5 (7 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Widoki

4612